BUDUJEMY ŚWIAT BEZ NARZEKANIA

 

ROZWÓJ I CHĘĆ DO PRACY JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH

Uczestnik warsztatów:

zdobędzie wiedzę na temat:

  • automotywacji, sposobów wpływania na własne nastawienie, samooceny, wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów, technik motywacyjnych, przekonań i nawyków, pętli nawyku, metod zmiany nawyków, metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz redukowania stresu oraz relacji pomiędzy celami osobistymi a zawodowymi

nabędzie umiejętności:

  • przeprowadzania autoanalizy, wyboru najlepszych dla siebie technik motywacyjnych, wpływania na swoje przekonania i nawyki, radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, rzetelnej oceny własnych możliwości, podnoszenia własnej efektywności osobistej, wyznaczania realnych celów w życiu prywatnym i zawodowym

w zakresie kompetencji społecznych:

  • będzie w sposób pewniejszy i bardziej świadomy kierował swoim rozwojem w życiu prywatnym i zawodowym, podniesie wydajność i efektywność swojej pracy, będzie pozytywnie wpływał na pracę zespołu poprzez uświadamianie wspólnych celów i motywowanie.

Kliknij poniżej i kup bilet w atrakcyjnej cenie

AUTOMOTYWACJA

Czym jest automotywacja? Co nas motywuje do działania – chęć uniknięcia kary czy chęć osiągnięcia określonego celu? Co i kto wpływa na to, że przestaje nam się chcieć działać?

Automotywacja, a indywidualne nastawienie. Trwałość czy rozwój: Przedstawienie koncepcji „Trwałość vs. Rozwój”,
Uświadomienie konsekwencji danego nastawienia na własną efektywność, sprawdzenie w teście własnego nastawienia, zastanowienie się nad konsekwencjami danego nastawienia w życiu prywatnym i zawodowym, zachęcenie do nastawienia na rozwój, podejmowania inicjatywny i wyzwań.

SAMOOCENA

Interpretacja zdarzeń, które pojawiają się w życiu zawodowym. Interpretacja zdarzeń życiowych. Jak skłonność do optymizmu lub pesymizmu wpływa na interpretację sytuacji oraz na naszą Informacje o podmiocie świadczącym usługę

SAMOKONTROLA

Jak przerwać błędne koło myślenia? Zachowanie w życiu zawodowym – informacja zwrotna otoczenia – interpretacja – zachowanie itd.
1. Jak nasze nastawienie wpływa na skuteczność działania?
2. Jak przygotować się do powtarzających się sytuacji trudnych w życiu zawodowym?

Strefy wpływu: 👉 wynudzenia zawodowego i spadku efektywności 👉 dyskomfortu, czyli rozwoju – optymalna efektywności 👉 paniki, czyli ogrom działań bez rezultatów, aż do spadku efektywności, a poziom motywacji i emocji w życiu zawodowym szefa i podwładnych.

Siła nawyku – Nawyki efektywnego działania i sposoby skutecznego przejmowania inicjatywy. Czy chcesz zmienić swoje nawyki? 👉 Wskazówka 👉 Nagroda 👉 Zwyczaj

Zmiana nawyku – Nawyki można zmieniać. Poznanie schematu skutecznej zmiany nawyku, przećwiczenie schematu na wybranym nawyku, który zmniejsza efektywność pracy, dyskusja, analiza dokonanej zmiany.

Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej, czyli 👉 Muszę 👉 Powinienem 👉 Decyduję 👉 Chcę
Stworzenie indywidualnego planu działania.

Praktyczne warsztaty poprowadzi Robert  Oskwarek – przedsiębiorca, inwestor, właściciel firmy Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu, autor projektu “Władcy Sceny”, specjalista od kluczowych umiejętności wizerunkowych, trener wystąpień publicznych i mówca motywacyjny.

Motto życiowe: “Bądź autorem zmian, których oczekujesz”

Koszt warsztatów: 800 zł  👉 Kontakt: Alina Łuszczak

 

Kliknij poniżej i kup bilet w atrakcyjnej cenie